Bremnes Idrettslag
Bremnes IL
Torsdag 03.12.2020
18.00
2
Venteliste
Spin 30/styrke 30
Eleina Grotle
Fredag 04.12.2020
10.15
19
Ledig
Seniortrim
Frode Sortland
14.15
1
Ledig
Styrke sirkel
Lilliann Sortland Kallevåg
Søndag 06.12.2020
18.30
Fullt
Spin 50
Eleina Grotle
Mandag 07.12.2020
14.30
16
Ledig
Spin 45/mage-rygg 30
Torhild Haldorsen
17.00
15
Ledig
Spin 45
Silje Tysse
18.00
7
Ledig
Spin 45
Inga Sortland Svanheld
18.45
8
Ledig
Styrke med stang
Inga Sortland Svanheld
19.30
14
Ledig
Styrke sirkel
Frode Sortland
Tirsdag 08.12.2020
18.00
Stengt
Utetrening
Mona Mathisen Sortland
18.00
Stengt
Fit45
Kjersti Eidet
Onsdag 09.12.2020
17.30
Stengt
Styrke sirkel
Tilla Instefjord, Elin Steinsbø, Lilliann Sortland Kallevåg
18.30
Stengt
Styrke med stang/manualer
Silje Midtbø Økland
19.15
Stengt
Spin 45
Silje Midtbø Økland
19.30
Stengt
Step/styrke
Camilla Nesse Skaret