Bremnes Idrettslag
Bremnes IL
Søndag 24.01.2021
18.30
Fullt
Spin 50
Bjørn Asle Teige
Mandag 25.01.2021
14.30
Fullt
Spin 45/mage-rygg 30
Torhild Haldorsen
18.00
Fullt
Spin 45
Inga Sortland Svanheld
18.45
Fullt
Styrke med stang
Inga Sortland Svanheld
19.30
Fullt
Styrke sirkel
Frode Sortland
Tirsdag 26.01.2021
18.00
10
Ledig
Utetrening
Mona Mathisen Sortland
18.00
1
Ledig
Fit45
Kjersti Eidet
19.30
Fullt
Spin 30/styrke 30
Julie Sortland
Onsdag 27.01.2021
17.30
Fullt
Styrke sirkel
Tilla Instefjord, Elin Steinsbø, Lilliann Sortland Kallevåg
19.00
Fullt
Spin 45
Silje Midtbø Økland
19.45
Fullt
Mage-rygg
Silje Midtbø Økland
Torsdag 28.01.2021
18.00
Fullt
Spin 30/styrke 30
Eleina Grotle
19.30
5
Ledig
Step/styrke
Camilla Nesse Skaret
Fredag 29.01.2021
14.15
Stengt
Styrke sirkel
Lilliann Sortland Kallevåg
Lørdag 30.01.2021
15.30
Stengt
Spin 45/mage-rygg 30
Inga Sortland Svanheld