HAVHESTEN FLORA KOMMUNE KF
Standardavdeling
Mandag 20.05.2019
19.00
Spinning, Svein
Svein Bjørkedal
Tirsdag 21.05.2019
19.00
Spinning Linda
Linda Frøyen
Torsdag 23.05.2019
19.00
Spinning Inger Lise
Inger-Lise Refvik
Lørdag 25.05.2019
09.30
Spinning Inger Lise
Inger-Lise Refvik