HAVHESTEN FLORA KOMMUNE KF
Standardavdeling
Lørdag 28.09.2019
09.30
Inger Lise
Inger-Lise Refvik
Mandag 30.09.2019
19.00
Spinning Svein
Svein Bjørkedal
Tirsdag 01.10.2019
19.00
Spinning Linda
Linda Frøyen
Torsdag 03.10.2019
19.00
Spinning Inger Lise
Inger-Lise Refvik