Havhesten Kinn kommune KF
Standardavdeling
Tirsdag 08.12.2020
18.00
8
Ledig
Spinn 45
Inger-Lise Refvik
18.00
10
Ledig
Spinn 45
Inger-Lise Refvik
19.30
7
Ledig
Spinn 45
Linda Frøyen
19.30
10
Ledig
Spinn 45
Linda Frøyen
Onsdag 09.12.2020
19.00
Fullt
Spinn 35
Siri Rognsø
19.00
10
Ledig
Spinn 35
Siri Rognsø
Torsdag 10.12.2020
09.00
9
Ledig
Spinn 45
Linda Frøyen
09.00
10
Ledig
Spinn 45
Linda Frøyen
19.00
10
Ledig
Spinn 45
Inger-Lise Refvik
Lørdag 12.12.2020
10.00
Stengt
Spinn 45
Inger-Lise Refvik
Mandag 14.12.2020
18.00
Stengt
Spinn 35
Siri Rognsø
19.00
Stengt
Spinn 45
Svein Bjørkedal