Ved godkjennelse av avtalevilkår blir denne kontrakten automatisk godkjent/akseptert.

 

1. Kontrakten gjelder trening for spesifisert periode.

2. Treningsavgift skal betales før oppstart.

3. Sprek365 plikter ikke å refundere treningsavgift pga sykdom, reduksjon på timeplanen eller manglende bruk av vårt tilbud.

4 . Det er enighet om at all trening skjer på eget ansvar. Medlemmet har ansvar for å vere helsemessig skikket til å trene hos oss. Sprek365 fraskriver seg alt ansvar for personskader og skader på gjenstander som oppstår under eller som følge av medlemmets opphold på sprek365, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler.

5. Sprek365 forbeholder seg retten til å holde stengt på helligdager og redusere åpningstid og gruppetilbud ved ferieavvikling og sommertid.

6. Medlemmer under 18 år må ha signatur fra foresatt på medlemskontrakt.

Generell nedre aldersgrense ved Sprek365 er året man fyller 14 år. Man kan starte året man fyller 13 år i følge med foresatt og med eget medlemskap.

7.  Medlemmet plikter å til enhver tid å ha gyldig medlemskontrakt, betale treningsavgift ihht avtale og holde seg orientert om og følge de regler og instrukser som Sprek365 har på sine senter.

8. De som får innvilget NØKKELKORTAVTALEN (aldersgrense 14 år) forplikter seg til følgende: * Forbudt å ta med seg andre som ikke har nøkkelkortavtale * Rydde etter seg * Innlogging mellom kl: 05.00 og 23:00 * Brudd på Sprek365  sine regler fører til utestenging.

9. All bruk av dopingpreparat fører til umiddelbar utestenging. Sprek365 har nulltoleranse for bruk av dopingpreparat. Ved å signere denne avtalen aksepterer du å bli kunne bli testet for doping i henhold til den norske dopinglisten. Nekter du test vil vi  utestengt deg fra sprek365 asap.(ihht. norsk dopingliste).

10. For økt sikkerhet har vi overvåkning på alle Sprek365 senter. Avgift på kr. 150,- belastes deg som medlem om du tar med en person uten gyldig medlemskap. Faktueres via ditt medlemskap med varsel på sms. Dørkamera overvåkes daglig for å sørge for at det kun er medlemmer som besøker sprek365, alle skal bruke eget nøkkelkortet.