Ved godkjennelse av avtalevilkår blir denne kontrakten automatisk godkjent/akseptert.

**AvtaleGiro opprettes av foresatt ved å følge link til el-signering, mottatt pr e-post fra sprek365.**                                                       

1. Sprek365 Junior medlemskap er gyldig fra det året man fyller 14 år til fylte 16 år. Medlem overføres automatisk til Student medlemskap etter fylte 16 år. Mdlemskapet  er uten bindingstid. Oppsigelsestid på 1 mnd, regnet fra den 1. i påfølgende mnd etter dato for mottatt oppsigelse.

Ooppsigelse skal skje via MIN SIDE.

2.  Alle endringer av medlemskap skal via MIN SIDE, unntaksvis pr e-post. Gjelder også kvilemåned og frysing. Kontaktinfo/e-post pr senter: www.sprek365.no.  Bekreftelse på utført endring sendes fra sprek365 innen 14 dager til medlemmets oppgitte e-post adresse. Om bekreftelse ikke mottas, må medlemmet kontakte Sprek365 på nytt.

3. Sprek365 plikter ikke å refundere treningsavgift pga sykdom, reduksjon på timeplanen eller manglende bruk av vårt tilbud.

Force Majeure. Lovvalg. Tvisteløsning.

Sprek365 er ikke ansvarlig for hindring eller begrensning av treningsmuligheter på grunn av forhold utenforSprek365 sin kontroll, og som Sprek365 ikke kunne forutse, unnvære eller overvinne følgene av (Force Majeure).

Medlemskontrakten er underlagt norsk lov.

Tvister mellom medlemmet og Sprek365 skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for ordinære domstoler, med Ålesund som verneting.

4. Ved stopp av sponsing av medlemskap/sponsortilknytning vil ordinær medlemskapspris bli krevd fra medlemmet.

5. Kvilemåned kan avtales 1 gang pr kalenderår mot gebyr kr. 50,- pr mnd. Kvilemåned registreres i Min Side senest 15 dager før mnd.skiftet for den mnd. du vil ha treningsstopp i og kan ikke tas i oppsigelsesmåned. Ved graviditet, militære eller treningsstopp ihht legeerklæring, kan medlemskapet fryses for en lenger, avtalt, framtidig periode.

6. **AvtaleGiro betaling: Jeg er kjent med at AvtaleGiro er en eksklusiv avtale underlagt avtaleforhold mellom min bank og meg som kontoinnehaver om betaling av regninger. Ved oppretting av AvtaleGiro gir jeg Sprek365 rett til å melde inn belastning av treningsavgift ihht min treningsavtale. Dato for belastning er normalt den 02. i hver mnd. Som medlem plikter jeg å opprette AvtaleGiro avtale og jevnlig kontrollere at rett beløp belastes. Sletting av AvtaleGiro avtale i bank er ikke å regne som oppsigelse av medlemskap hos Sprek365. Fakturagebyr påløper når AvtaleGiro ikke brukes til betaling av treningsavgift. Ved å oppgi din e-post får du tilsendt en link til Elektronisk signering av AvtaleGiro.

7.  Oppstartsbeløp bestående av etablering, treningsavgift for rest av inneværende mnd og hele neste mnd skal betales ved inngåelse av medlemskap. Manglende betaling av treningsavgift vil føre til utestenging. Tapt eller ødelagt medlemskort må erstattes mot gebyr kr 99,-

8 . Ved generell justering av medlemskapspris, kan eksisterende medlemmer varsles via vår nettside, oppslag på senteret, SMS, e-post eller brev. Prisjustering kan skje pga endret treningstilbud, økt kostnadsnivå eller statlig avgifter.

9. Det er enighet om at all trening skjer på eget ansvar. Medlemmet har ansvar for å vær helsemessig skikket til å trene hos oss. Sprek365 fraskriver seg alt ansvar for personskader og skader på gjenstander som oppstår under eller som følge av medlemmets opphold på Sprek365, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler.

10. Sprek365 forbeholder seg retten til å holde stengt på helligdager og redusere åpningstid og gruppetilbud ved ferieavvikling og sommertid.

11. Medlemmer under 18 år må ha signatur fra foresatt på medlemskontrakt. Kjøp av medlemskap via sprek365.no må bekreftes med Bank-ID. Kjøp av medlemskap for personer under 18 år er ikke tillatt og må bekreftes med Bank-ID av foresatt.

Generell nedre aldersgrense ved Sprek365 er året man fyller 14 år. Fra 13 år i følge med foresatt og med eget medlemskap.

12.  Medlemmet plikter å til enhver tid å ha gyldig medlemskontrakt, betale treningsavgift ihht avtale og holde seg orientert om og følge de regler og instrukser som Sprek365 har på sine senter.

13. De som får innvilget NØKKELKORTAVTALEN (aldersgrense 14 år) forplikter seg til følgende: * Forbudt å ta med seg andre som ikke har nøkkelkortavtale * Rydde etter seg * Innlogging mellom kl: 05.00 og 23:00 * Brudd på Sprek365 sine regler fører til utestenging.

14. All bruk av dopingpreparat fører til umiddelbar utestenging. Sprek365 har nulltoleranse for bruk av dopingpreparat. Ved å signere denne avtalen aksepterer du å bli kunne bli testet for doping i henhold til den norske dopinglisten. Nekter du test vil vi utestengt deg fra sprek365 asap. (ihht. norsk dopingliste).

15. For økt sikkerhet har vi overvåkning på alle sprek365 senter. Avgift på kr 5000,- belastes deg som medlem om du tar med en person uten gyldig medlemskap. Faktureres via ditt medlemskap uten varsel. Dørkamera overvåkes daglig for å sørge for at det kun er medlemmer som besøker sprek365, alle skal bruke eget nøkkelkortet.