Kontraktsvilkår

Trine Dahlmo – Kom i gang kurs

 

 

 

Påmelding og betaling

Pris: Kr 5900

 

Kurset betales i avdrag med Avtalegiro. Det deles opp på følgende måte:

Trekk 1: kr 1500  

Trekk 1 inkluderer startpakken med inspirasjonsbok og boken Lettere.

Dette trekket betales ved påmelding til kurs.

Trekk 2: kr 1100

Trekk 3: kr 1100

Trekk 4: kr 1100

Trekk 5: kr 1100

 

Ved inngåelse av denne avtalen er påmeldingen bindende og avtalevilkårene akseptert ved betaling av første avdrag.

 

 

Avtalevilkår

Kurset består av:

*Kursholder forbeholder seg retten til å utsette kursoppstart med inntil 4 uker. Deltaker får snarest mulig beskjed dersom dette gjøres.

 

 

Avbestillingsregler

Dersom du ønsker å avbestille eller flytte et motivasjonsmøte, gjøres det senest før kl. 12:00 virkedagen før avtalen, via kontaktopplysningene over. Dersom avbestilling gjøres på annen måte eller etter avbestillingsfristen anses timen som benyttet. Du har da mulighet til å booke ny tid, til gjeldende priser.
Kurstreffene er satt til faste tider. Dersom du er forhindret fra å møte til et kurstreff, må du gi din kursholder beskjed om det så snart som mulig. Kurstreffet kan ikke tas igjen ved et senere tidspunkt.

 

Taushetsplikt
For at alle skal oppleve sin livsstilsreise i gruppen som trygg, ber vi om at det som deles i gruppen forblir konfidensielt. Kursholderen har taushetsplikt om både det som deles i gruppen, og det som deles i motivasjonsmøtene.

Oppfølging av helseplager og legemiddelbruk

Oppfølging av medisinske tilstander gjøres ikke av kursholder, men av relevant fagperson.  Kostholdsendring og vektnedgang kan medføre endringer i medisinske tilstander og legemiddelbehov. Ta i så fall kontakt med din fastlege for medisinsk oppfølging.

 

 

Trygghetstiltak ifb. Covid-19 situasjonen

Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon eller har påvist Covid-19 skal du ikke møte til treff. Det samme gjelder om du er nærkontakt til noen som har Covid-19. Gi snarest mulig beskjed til din kursveileder om du av denne grunn er forhindret fra å møte. 

 

Dersom det skulle oppstå en situasjon der det pga. Covid-19 blir innført restriksjoner på fysisk oppmøte kan kursveileder flytte gruppemøter eller motivasjonsmøter over på en nettbasert plattform. Beskjed gis pr tekstmelding til kursdeltakerne. Av samme grunn kan annen kursholder bli satt til å holde kurset. Med denne fleksibiliteten kan treff trygt holdes selv med de begrensninger pandemien setter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Betalingsbetingelser

 

 

via e-post: post@collectia.no eller nettsiden www.collectia.no

 

 

Personvernerklæring

 

Denne erklæringen gjelder for:

Toten Treningssenter AS, organisasjonsnummer 980 090 507

Toten Treningssenter Gjøvik AS, organisasjonsnummer 994 588 117

Toten Treningssenter Hadeland AS, organisasjonsnummer 912 770 761 (herunder avdeling Brandbu, Gran, Harestua, Jevnaker og Valdres)

Toten Treningssenter Hov AS, organisasjonsnummer 987 803 797

Toten Treningssenter Hønefoss AS, organisasjonsnummer 913 984 773

Toten Treningssenter Raufoss AS, organisasjonsnummer 990 395 055

 

I resten av erklæringen brukes «TT kjeden» som en samlet betegnelse for alle disse sentrene.

 

Behandling av personopplysninger i TT kjeden.

Denne personvernerklæringen inneholder viktig informasjon om TT kjeden sin behandling av dine personopplysninger. Vi forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, og hvordan vi bruker denne informasjonen. Vi oppfordrer deg til å lese dokumentet nøye. Personvernerklæringen er basert på EUs personvernforordning (EU General Data Protection Regulation eller GDPR) og norsk personvernlovgivning (personopplysningsloven).

 

 

1. KONTAKTOPPLYSNINGER

Adresse: Postboks 51, 2851 LENA   

E-post: post@totentreningssenter.no

 

2. BEHANDLINGSANSVARLIG

TT kjeden er behandlingsansvarlig for håndteringen av personopplysninger som samles inn ved bruk av våre tjenester. Vi følger personopplysningsloven i behandling av personopplysninger.

 

3. INFORMASJON VI SAMLER INN OM DEG

Vi behandler og oppbevarer personopplysninger gitt i forbindelse med inngåelse av medlemskap for trening hos oss. Personopplysningene som innhentes inkluderer både personlige detaljer og dine kontaktopplysninger. Med dette menes navn, fødselsdato, kjønn, adresse, e-post og telefonnummer. I noen tilfeller innhentes også kontonummer for opprettelse av AvtaleGiro eller annen betalingsordning. Vi lagrer også informasjon om dine kjøp og inngåtte avtaler med oss, inklusive besøk, hvilke senter du benytter, betalingstransaksjoner, innlogginger og informasjon om din kommunikasjon med oss, f.eks. samtaler med kundeservice/ resepsjon. Vi kan også lagre e-post-kommunikasjon eller på andre måter dokumentere din kommunikasjon med oss. Vi lagrer informasjon dersom du har kontrakt med en personlig trener eller har oppgitt personopplysninger for å få et tilpasset treningsprogram. Når du bruker våre nettsider registrerer vi din aktivitet.

Grunnlaget for innhenting av personopplysninger omtalt i denne personvernerklæringen er Personopplysningsloven § 8 a, b eller f (GDPR Artikkel 6 bokstav b, c og f) eller din godkjenning av medlemsvilkårene for Toten Treningssenter kjeden.

 

4. HVORFOR VI INNHENTER DENNE INFORMASJONEN

Hovedformålet med vår behandling av dine personopplysninger er innsamling, kontroll og registrering av personopplysninger for å dokumentere og administrere inngått avtale.

Dette inkluderer kundeadministrasjon, fakturering og oppfyllelse av de forpliktelser som vi har påtatt oss for gjennomføring av kontrakt/avtale med deg. Videre for at vi skal kunne yte god service, drive markedsføring og oppfylle de krav som ellers stilles til virksomheten vår.

 

TT kjeden behandler dine personopplysninger for å oppfylle rettslige plikter og pålegg fra offentlige myndigheter. Dette innebærer:

- lagring av personopplysninger for å kunne bistå, imøtegå eller forsvare rettslige krav, men aldri lenger enn til tvisten er avsluttet eller et eventuelt krav foreldet. Den alminnelige foreldelsesfristen etter foreldelsesloven er 3 år. Fristen kan forlenges, men aldri være lenger enn totalt 10 år, jfr. foreldelsesloven §§ 2 og 10.

– lagring av personopplysninger til bokføringsformål i 5 år. Fristen løper fra regnskapsårets slutt, jfr. Lov om bokføring § 13.

– behandling av personopplysninger i forbindelse med inkasso frem til kravet er nedbetalt.

Vi kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.

 

5. HVORDAN VI INNHENTER OPPLYSNINGER

Det er den registrerte som gir den informasjon/opplysninger som følger av pkt.3. ved enten å fylle ut skjema ved en av våre avdelinger, eller ved nettbasert innmelding via våre hjemmesider. Ved mangel på eller oppdatering av informasjon, kan vi selv hente informasjon via offentlige kanaler som opplysningstjenester på Internett, folkeregisteret etc.

 

6. OPPLYSNINGER TIL TREDJEPART

Som kunde er du beskyttet av personopplysningsloven, noe som innebærer at personopplysningene du gir oss, ikke vil bli delt eller spredt til tredjeparter. Opplysningene behandles konfidensielt og brukes utelukkende til de formål som fremgår av siden, og som du godkjenner når du fyller inn opplysningene dine som kunde hos oss. Dermed kan du alltid føle deg trygg når du oppgir opplysninger til oss. Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

 

7. INFORMASJONSKAPSLER

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på vår hjemmeside www.totentreningssenter.no En informasjonskapsel er en fil som brukes for å lagre informasjon, og hjelper oss å tilpasse nettsiden til hver enkelt bruker. Du kan slette våre informasjonskapsler ved å skru av funksjonen i nettleseren din.

 

8. RETTEN TIL INNSYN OG ENDRING AV PERSONLIGE DATA

Du kan kontakte oss og få vite hvilke personopplysninger som er registrert om deg. Dersom opplysningene er feil, ufullstendige eller irrelevante, kan du kreve at de skal rettes eller slettes. Du kan når som helst melde deg av vår kommunikasjonstjeneste. Da benytter vi ikke dine opplysninger til markedsføringsformål (for eksempel utsendelse av SMS og nyhetsbrev).

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer.

 

9. AVMELDING AV KOMMUNIKASJONSTJENESTE

Om du ikke ønsker SMS eller nyhetsbrev, respekterer vi selvsagt det. Våre abonnenter kan enkelt melde seg av vår e-postservice (nyhetsbrev). Dette kan du gjøre gjennom å klikke på avmeldingslinken som finnes i nedre del av alle nyhetsbrev fra TT kjeden.

Ønsker du ikke å motta SMS? Du kan reservere deg på www.totentreningssenter.no

 

10. ER DET FRIVILLIG Å GI FRA SEG OPPLYSNINGENE?

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre tjenester. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.

Ved å bruke våre tjenester aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

 

11. ENDRINGER I ERKLÆRINGEN

TT kjeden forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av oss. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” nedenfor.

 

 

12. KLAGER

Du kan sende inn klager eller spørsmål vedrørende behandlingen av dine personopplysninger til Datatilsynet.

 

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep., 0152 Oslo

Telefon: 22 39 69 00

E-post: postkasse@datatilsynet.no

 

 

 

 

Denne personvernerklæringen er sist oppdatert: 06.09.2021