Velg medlemskap

STUDENT: Gullmedlem - u/binding

Månedspris

kr.  379,-

Løpende kontrakt fra 23.04.2024
1 mnd bindingstid
kr.  264,- betales nå
kr. 113,70 for 0,30 x 'Mnd. fakturering - Trening'
kr. 150,00 for 1,00 x 'Etableringsgebyr'
Første faktura gjelder 23.04.2024 - 30.04.2024

[NORWEGIAN // ENGLISH]

INGEN BINDING!

GULLmedlemskap med full tilgang til:
- TRENINGSSENTER, GRUPPETIMER, BAD, BADSTUE OG GARDEROBER.
(Se kontraktsvilkår: Gullbring Trening sponser tilgang til bad og badstue for medlemmet, når badet er åpent. Stenges badet, forandres ikke vilkårene).
NB! Bad stengt til midten av august for oppussing/oppgradering.

Medlemskort ordnes i vår resepsjon.
Bruk studentkort, bankkort, heiskort el.l. (eller kjøpe kort for 100,- av oss).

Første faktura fås på e-post.
MERK: Belastes IKKE automatisk ved bruk av BankID ved innmelding.
Dette er for å verifisere din person og ikke for å betale.

Kontrakten løper til den sies opp skriftlig.
Oppsigelsestid ut neste mnd.
Adm. gebyr ved innmelding 150,-

Vi tilbyr avtalegiro (i slutten av innmeldingsprosessen).
- Første faktura må fremdeles betales manuelt.

//

NO BINDING!

GOLD membership with full access to:
- TRAINING CENTRE, GROUP LESSONS, BATHROOM, SAUNA AND WARDROBE.
(See contract conditions: Gullbring Training sponsors access to the bathroom and sauna for the member, when the bathroom is open. If the bathroom is closed, the conditions do not change).
NB! Bathroom closed until midst August for renovation/upgrading.

Membership cards are arranged at our reception.
Use student card, bank card, lift card etc. (or buy a card for NOK 100 from us).

The first invoice is available by e-mail.
NOTE: NOT charged automatically when using BankID when registering.
This is to verify your identity and not to pay.

The contract runs until it is terminated in writing.
Termination period until next month.
Administrative fee upon registration NOK 150

We offer direct debit (at the end of the registration process).
- The first invoice must still be paid manually.

ORDINÆR: Gullmedlem

Månedspris

kr.  475,-

Løpende kontrakt fra 23.04.2024
10 mnd bindingstid
kr.  293,- betales nå
kr. 142,50 for 0,30 x 'Mnd. fakturering - Trening'
kr. 150,00 for 1,00 x 'Etableringsgebyr'
Første faktura gjelder 23.04.2024 - 30.04.2024

Medlemskapet:
- TRENINGSSENTER, GRUPPETIMER, BAD, BADSTUE OG GARDEROBER.
(Se kontraktsvilkår: Gullbring Trening sponser tilgang til bad og badstue for medlemmet, når badet er åpent. Stenges badet, forandres ikke vilkårene).
NB! Bad stengt fra etter påske til august for oppussing/oppgradering.

10 mnd bindingstid.
Oppsigelsestid ut neste mnd.
Adm. gebyr ved innmelding 150,-

Medlemskort ordnes i vår resepsjon.
Bruk bankkort, ansattkort, heiskort el.l. kort med chip (eller kjøpe kort for 100,- av oss).

Første faktura kommer på e-post. Kan betales i kassen.
MERK: Belastes IKKE automatisk ved bruk av BankID ved innmelding.
Dette er for å verifisere din person og ikke for å betale.

Vi tilbyr avtalegiro (i slutten av innmeldingsprosessen).
- Første faktura må fremdeles betales manuelt.

ORDINÆR: Gullmedlem - u/binding

Månedspris

kr.  575,-

Løpende kontrakt fra 23.04.2024
kr.  323,- betales nå
kr. 172,50 for 0,30 x 'Mnd. fakturering - Trening'
kr. 150,00 for 1,00 x 'Etableringsgebyr'
Første faktura gjelder 23.04.2024 - 30.04.2024

Ingen binding!

GULLmedlemskap med full tilgang til:
- TRENINGSSENTER, GRUPPETIMER, BAD, BADSTUE OG GARDEROBER.
(Se kontraktsvilkår: Gullbring Trening sponser tilgang til bad og badstue for medlemmet, når badet er åpent. Stenges badet, forandres ikke vilkårene).
NB! Bad stengt fra etter påske til august for oppussing/oppgradering.

Medlemskort ordnes i vår resepsjon.

Første faktura fås på e-post.
MERK: Belastes IKKE automatisk ved bruk av BankID ved innmelding.
Dette er for å verifisere din person og ikke for å betale.

Oppsigelsestid ut neste mnd.
Adm. gebyr ved innmelding 150,-

Vi tilbyr avtalegiro (i slutten av innmeldingsprosessen).
- Første faktura må fremdeles betales manuelt.

HONNØR: Gullmedlem

Månedspris

kr.  449,-

Løpende kontrakt fra 23.04.2024
10 mnd bindingstid
kr.  285,- betales nå
kr. 134,70 for 0,30 x 'Mnd. fakturering - Trening'
kr. 150,00 for 1,00 x 'Etableringsgebyr'
Første faktura gjelder 23.04.2024 - 30.04.2024

Medlemskapet:
- TRENINGSSENTER, GRUPPETIMER, BAD, BADSTUE OG GARDEROBER.
(Se kontraktsvilkår: Gullbring Trening sponser tilgang til bad og badstue for medlemmet, når badet er åpent. Stenges badet, forandres ikke vilkårene).
NB! Bad stengt fra etter påske til august for oppussing/oppgradering.

10 mnd bindingstid.
Oppsigelsestid ut neste mnd.
Adm. gebyr ved innmelding 150,-

Medlemskort ordnes i vår resepsjon.
Bruk bankkort, ansattkort, heiskort el.l. kort med chip (eller kjøpe kort for 100,- av oss).

Første faktura kommer på e-post. Kan betales i kassen.
MERK: Belastes IKKE automatisk ved bruk av BankID ved innmelding.
Dette er for å verifisere din person og ikke for å betale.

Vi tilbyr avtalegiro (i slutten av innmeldingsprosessen).
- Første faktura må fremdeles betales manuelt.

HONNØR: Gullmedlem - u/binding

Månedspris

kr.  525,-

Løpende kontrakt fra 23.04.2024
kr.  308,- betales nå
kr. 157,50 for 0,30 x 'Mnd. fakturering - Trening'
kr. 150,00 for 1,00 x 'Etableringsgebyr'
Første faktura gjelder 23.04.2024 - 30.04.2024

INGEN BINDING!

Medlemskapet:
- GIR FULL TILGANG TIL TRENINGSSENTER, GRUPPETIMER, BAD, BADSTUE OG GARDEROBER.
(Se kontraktsvilkår: Gullbring Trening sponser tilgang til bad og badstue for medlemmet, når badet er åpent. Stenges badet, forandres ikke vilkårene).
NB! Bad stengt fra etter påske til august for oppussing/oppgradering.

Medlemskort ordnes i vår resepsjon.

Første faktura fås på e-post.
MERK: Belastes IKKE automatisk ved bruk av BankID ved innmelding.
Dette er for å verifisere din person og ikke for å betale.

Oppsigelsestid ut neste mnd.
Adm. gebyr ved innmelding 150,-

Vi tilbyr avtalegiro (i slutten av innmeldingsprosessen).
- Første faktura må fremdeles betales manuelt.

2 UKER: Gullmedlem

kr.  359,-

Fra 23.04.2024 til 06.05.2024
Månedspris: kr. 0,-
kr.  359,- betales nå
kr. 359,00 for 1,00 x 'Periodekort - Trening'
Første faktura gjelder 23.04.2024 - 06.05.2024

INGEN INNMELDINGSAVGIFT!

Gjelder for: 2 uker/14 dager fra dags dato.

GULLmedlemskapet gir full tilgang til:
- TRENINGSSENTER, GRUPPETIMER, BAD, BADSTUE OG GARDEROBER.
(se punkt 9 i medlemskontrakt).

Medlemskort ordnes i vår resepsjon.
Om du ikke har et kort som kan brukes (fleste kort med chip) så koster dette 100,-

Faktura og info kommer på e-post.
MERK: Faktura belastes IKKE ved bruk av BankID ved innmelding online.
Dette er for å verifisere din person og ikke for å betale.

3 UKER: Gullmedlem

kr.  429,-

Fra 23.04.2024 til 13.05.2024
Månedspris: kr. 0,-
kr.  429,- betales nå
kr. 429,00 for 1,00 x 'Periodekort - Trening'
Første faktura gjelder 23.04.2024 - 13.05.2024

INGEN INNMELDINGSAVGIFT!

Gjelder for: 3 uker/21 dager fra dags dato.

GULLmedlemskapet gir full tilgang til:
- TRENINGSSENTER, GRUPPETIMER, BAD, BADSTUE OG GARDEROBER.
(se punkt 9 i medlemskontrakt).

Medlemskort ordnes i vår resepsjon.
Om du ikke har et kort som kan brukes (fleste kort med chip) så koster dette 100,-

Faktura og info kommer på e-post.
MERK: Faktura belastes IKKE ved bruk av BankID ved innmelding online.
Dette er for å verifisere din person og ikke for å betale.

4 UKER: Gullmedlem

kr.  499,-

Fra 23.04.2024 til 20.05.2024
Månedspris: kr. 0,-
kr.  499,- betales nå
kr. 499,00 for 1,00 x 'Periodekort - Trening'
Første faktura gjelder 23.04.2024 - 20.05.2024

INGEN INNMELDINGSAVGIFT!

Gjelder for: 4 uker/28 dager fra dags dato.

GULLmedlemskapet gir full tilgang til:
- TRENINGSSENTER, GRUPPETIMER, BAD, BADSTUE OG GARDEROBER.
(se punkt 9 i medlemskontrakt).

Medlemskort ordnes i vår resepsjon.
Om du ikke har et kort som kan brukes (fleste kort med chip) så koster dette 100,-

Faktura og info kommer på e-post.
MERK: Faktura belastes IKKE ved bruk av BankID ved innmelding online.
Dette er for å verifisere din person og ikke for å betale.

KLIPPEKORT: Trening x 10

kr.  950,-

Fra 23.04.2024 til 22.04.2026
Månedspris: kr. 0,-
kr.  950,- betales nå
kr. 950,00 for 10,00 x 'Klippekort - Trening'
Første faktura gjelder 23.04.2024 - 22.04.2026

- Klippet tilsvarer en rabatt på over 30%
- Du slipper innmeldingsgebyr!

Klippekortet gir full tilgang til:
Styrketreningsal, garderobe & gruppetimer!

Medlemskort ordnes i vår resepsjon.
- Kan også bruke eget bankkort/studentkort el.l.

Faktura fås på e-post.
MERK: Belastes IKKE automatisk ved bruk av BankID ved innmelding.
Dette er for å verifisere din person og ikke for å betale.

Ingen gebyrer eller avgifter utenom oppgitte pris!
- 100,- for adgangskort om du ikke har et bankkort/studentkort el.l. vi kan bruke.

KLIPPEKORT: Trening x 20

kr. 1 790,-

Fra 23.04.2024 til 22.04.2026
Månedspris: kr. 0,-
kr. 1 790,- betales nå
kr. 1790,00 for 20,00 x 'Klippekort - Trening'
Første faktura gjelder 23.04.2024 - 22.04.2026

- Klippet tilsvarer en rabatt på 35%
- Du slipper innmeldingsgebyr!

Klippekortet gir full tilgang til:
Styrketreningsal, garderobe & gruppetimer!

Medlemskort ordnes i vår resepsjon.
- Kan også bruke eget bankkort/studentkort el.l.

Faktura fåes på e-post.
MERK: Belastes IKKE automatisk ved bruk av BankID ved innmelding.
Dette er for å verifisere din person og ikke for å betale.

Ingen gebyrer eller avgifter utenom oppgitte pris!
- 100,- for adgangskort om du ikke har et bankkort/studentkort el.l. vi kan bruke.

Ditt mobilnummer

Vi deler ikke mobilnummeret uten ditt samtykke.

Dine opplysninger

Vennligst sjekk om opplysningene vi har om deg er riktige.


Ditt mobilnummer er allerede registrert

Ditt mobilnummer er allerede registrert hos oss, logg inn for å fortsette ditt kjøp av nytt medlemskap.

Logg inn

Glemt brukernavn eller passord, trykk her

Eller skrev du kanskje inn feil mobilnummer?

Prøv på nytt