Velg medlemskap

STUDENT: Gullmedlem - Ut juni 2024 alt inkludert!

kr. 2 499,-

Fra 25.11.2023 til 01.07.2024
Månedspris: kr. 0,-
kr. 2 499,- betales nå
kr. 2499,00 for 1,00 x 'Periodekort - Trening'
Første faktura gjelder 25.11.2023 - 01.07.2024

[NORWEGIAN // ENGLISH]

TILSVARER KUN 355 KR/MND (7,5 mnd)

- BETAL EN GANG OG BLI FERDIG MED DET!

- Slipp månedlige regninger, kluss med betaling, oppsigelsestid osv..
- Medlemskapet gyldig til 01.07.24.

GULLmedlemskap gir full tilgang til:
- TRENINGSSENTER, GRUPPETIMER, BAD, BADSTUE OG GARDEROBER.
(Gullbring Trening sponser tilgang til bad og badstue for medlemmet når badet er åpent)

Medlemskort ordnes i vår resepsjon.
Bruk studentkort, bankkort, ansattkort, heiskort el.l. kort med chip (eller kjøp kort for 100,- av oss - for å få inngang).

Første faktura kommer på e-post.
MERK: Belastes IKKE automatisk ved online innmelding.
BankID er for å verifisere din person og ikke for å betale.

- Medlemskapet fornyes IKKE automatisk etter endt dato.
- Kun for studenter: Vgs, USN/høyere utdanning, folkehøgskule, ansatte USN.
- Studentlister kan bli sjekket for å verifisere status.

//

EQUIVALENT TO ONLY NOK 355/MONTH (duration: 7,5 months)

- PAY ONCE AND BE DONE!

- Avoid monthly bills, hassles with payment, notice period, etc.
- Membership valid until 01.07.24.

GOLD membership gives full access to:
- TRAINING CENTRE, GROUP LESSONS, BATHROOM, SAUNA AND WARDROBE.
(Gullbring Training sponsors access to the bathroom and sauna for the member when the bathroom is open)

Membership cards are arranged at our reception.
Use student card, bank card, employee card, lift card etc. card with chip (or buy a card for NOK 100 from us).

The first invoice will be sent by e-mail.
NOTE: NOT charged automatically when registering online.
BankID is for verifying your identity and not for paying.

- Membership is NOT automatically renewed after the end date.
- Only for students: Vgs, USN/higher education, folk university, employees USN.
- Student lists can be checked to verify status.

STUDENT: Gullmedlem - u/binding

Månedspris

kr.  379,-

Løpende kontrakt fra 04.12.2023
1 mnd bindingstid
kr.  491,- betales nå
kr. 341,10 for 0,90 x 'Mnd. fakturering - Trening'
kr. 150,00 for 1,00 x 'Administrasjonsgebyr'
Første faktura gjelder 04.12.2023 - 31.12.2023

[NORWEGIAN // ENGLISH]

INGEN BINDING!

GULLmedlemskap med full tilgang til:
- TRENINGSSENTER, GRUPPETIMER, BAD, BADSTUE OG GARDEROBER.
(Se kontraktsvilkår: Gullbring Trening sponser tilgang til bad og badstue for medlemmet, når badet er åpent. Stenges badet, forandres ikke vilkårene).
NB! Bad stengt til midten av august for oppussing/oppgradering.

Medlemskort ordnes i vår resepsjon.
Bruk studentkort, bankkort, heiskort el.l. (eller kjøpe kort for 100,- av oss).

Første faktura fås på e-post.
MERK: Belastes IKKE automatisk ved bruk av BankID ved innmelding.
Dette er for å verifisere din person og ikke for å betale.

Kontrakten løper til den sies opp skriftlig.
Oppsigelsestid ut neste mnd.
Adm. gebyr ved innmelding 150,-

Vi tilbyr avtalegiro (i slutten av innmeldingsprosessen).
- Første faktura må fremdeles betales manuelt.

//

NO BINDING!

GOLD membership with full access to:
- TRAINING CENTRE, GROUP LESSONS, BATHROOM, SAUNA AND WARDROBE.
(See contract conditions: Gullbring Training sponsors access to the bathroom and sauna for the member, when the bathroom is open. If the bathroom is closed, the conditions do not change).
NB! Bathroom closed until midst August for renovation/upgrading.

Membership cards are arranged at our reception.
Use student card, bank card, lift card etc. (or buy a card for NOK 100 from us).

The first invoice is available by e-mail.
NOTE: NOT charged automatically when using BankID when registering.
This is to verify your identity and not to pay.

The contract runs until it is terminated in writing.
Termination period until next month.
Administrative fee upon registration NOK 150

We offer direct debit (at the end of the registration process).
- The first invoice must still be paid manually.

ORDINÆR: Gullmedlem

Månedspris

kr.  475,-

Løpende kontrakt fra 04.12.2023
10 mnd bindingstid
kr.  578,- betales nå
kr. 427,50 for 0,90 x 'Mnd. fakturering - Trening'
kr. 150,00 for 1,00 x 'Administrasjonsgebyr'
Første faktura gjelder 04.12.2023 - 31.12.2023

Medlemskapet:
- TRENINGSSENTER, GRUPPETIMER, BAD, BADSTUE OG GARDEROBER.
(Se kontraktsvilkår: Gullbring Trening sponser tilgang til bad og badstue for medlemmet, når badet er åpent. Stenges badet, forandres ikke vilkårene).
NB! Bad stengt fra etter påske til august for oppussing/oppgradering.

10 mnd bindingstid.
Oppsigelsestid ut neste mnd.
Adm. gebyr ved innmelding 150,-

Medlemskort ordnes i vår resepsjon.
Bruk bankkort, ansattkort, heiskort el.l. kort med chip (eller kjøpe kort for 100,- av oss).

Første faktura kommer på e-post. Kan betales i kassen.
MERK: Belastes IKKE automatisk ved bruk av BankID ved innmelding.
Dette er for å verifisere din person og ikke for å betale.

Vi tilbyr avtalegiro (i slutten av innmeldingsprosessen).
- Første faktura må fremdeles betales manuelt.

ORDINÆR: Gullmedlem - u/binding

Månedspris

kr.  575,-

Løpende kontrakt fra 04.12.2023
kr.  668,- betales nå
kr. 517,50 for 0,90 x 'Mnd. fakturering - Trening'
kr. 150,00 for 1,00 x 'Administrasjonsgebyr'
Første faktura gjelder 04.12.2023 - 31.12.2023

Ingen binding!

GULLmedlemskap med full tilgang til:
- TRENINGSSENTER, GRUPPETIMER, BAD, BADSTUE OG GARDEROBER.
(Se kontraktsvilkår: Gullbring Trening sponser tilgang til bad og badstue for medlemmet, når badet er åpent. Stenges badet, forandres ikke vilkårene).
NB! Bad stengt fra etter påske til august for oppussing/oppgradering.

Medlemskort ordnes i vår resepsjon.

Første faktura fås på e-post.
MERK: Belastes IKKE automatisk ved bruk av BankID ved innmelding.
Dette er for å verifisere din person og ikke for å betale.

Oppsigelsestid ut neste mnd.
Adm. gebyr ved innmelding 150,-

Vi tilbyr avtalegiro (i slutten av innmeldingsprosessen).
- Første faktura må fremdeles betales manuelt.

HONNØR: Gullmedlem

Månedspris

kr.  449,-

Løpende kontrakt fra 04.12.2023
10 mnd bindingstid
kr.  554,- betales nå
kr. 404,10 for 0,90 x 'Mnd. fakturering - Trening'
kr. 150,00 for 1,00 x 'Administrasjonsgebyr'
Første faktura gjelder 04.12.2023 - 31.12.2023

Medlemskapet:
- TRENINGSSENTER, GRUPPETIMER, BAD, BADSTUE OG GARDEROBER.
(Se kontraktsvilkår: Gullbring Trening sponser tilgang til bad og badstue for medlemmet, når badet er åpent. Stenges badet, forandres ikke vilkårene).
NB! Bad stengt fra etter påske til august for oppussing/oppgradering.

10 mnd bindingstid.
Oppsigelsestid ut neste mnd.
Adm. gebyr ved innmelding 150,-

Medlemskort ordnes i vår resepsjon.
Bruk bankkort, ansattkort, heiskort el.l. kort med chip (eller kjøpe kort for 100,- av oss).

Første faktura kommer på e-post. Kan betales i kassen.
MERK: Belastes IKKE automatisk ved bruk av BankID ved innmelding.
Dette er for å verifisere din person og ikke for å betale.

Vi tilbyr avtalegiro (i slutten av innmeldingsprosessen).
- Første faktura må fremdeles betales manuelt.

HONNØR: Gullmedlem - u/binding

Månedspris

kr.  525,-

Løpende kontrakt fra 04.12.2023
kr.  623,- betales nå
kr. 472,50 for 0,90 x 'Mnd. fakturering - Trening'
kr. 150,00 for 1,00 x 'Administrasjonsgebyr'
Første faktura gjelder 04.12.2023 - 31.12.2023

INGEN BINDING!

Medlemskapet:
- GIR FULL TILGANG TIL TRENINGSSENTER, GRUPPETIMER, BAD, BADSTUE OG GARDEROBER.
(Se kontraktsvilkår: Gullbring Trening sponser tilgang til bad og badstue for medlemmet, når badet er åpent. Stenges badet, forandres ikke vilkårene).
NB! Bad stengt fra etter påske til august for oppussing/oppgradering.

Medlemskort ordnes i vår resepsjon.

Første faktura fås på e-post.
MERK: Belastes IKKE automatisk ved bruk av BankID ved innmelding.
Dette er for å verifisere din person og ikke for å betale.

Oppsigelsestid ut neste mnd.
Adm. gebyr ved innmelding 150,-

Vi tilbyr avtalegiro (i slutten av innmeldingsprosessen).
- Første faktura må fremdeles betales manuelt.

2 UKER: Gullmedlem

kr.  359,-

Fra 04.12.2023 til 17.12.2023
Månedspris: kr. 0,-
kr.  359,- betales nå
kr. 359,00 for 1,00 x 'Periodekort - Trening'
Første faktura gjelder 04.12.2023 - 17.12.2023

INGEN INNMELDINGSAVGIFT!

Gjelder for: 2 uker/14 dager fra dags dato.

GULLmedlemskapet gir full tilgang til:
- TRENINGSSENTER, GRUPPETIMER, BAD, BADSTUE OG GARDEROBER.
(se punkt 9 i medlemskontrakt).

Medlemskort ordnes i vår resepsjon.
Om du ikke har et kort som kan brukes (fleste kort med chip) så koster dette 100,-

Faktura og info kommer på e-post.
MERK: Faktura belastes IKKE ved bruk av BankID ved innmelding online.
Dette er for å verifisere din person og ikke for å betale.

3 UKER: Gullmedlem

kr.  429,-

Fra 04.12.2023 til 24.12.2023
Månedspris: kr. 0,-
kr.  429,- betales nå
kr. 429,00 for 1,00 x 'Periodekort - Trening'
Første faktura gjelder 04.12.2023 - 24.12.2023

INGEN INNMELDINGSAVGIFT!

Gjelder for: 3 uker/21 dager fra dags dato.

GULLmedlemskapet gir full tilgang til:
- TRENINGSSENTER, GRUPPETIMER, BAD, BADSTUE OG GARDEROBER.
(se punkt 9 i medlemskontrakt).

Medlemskort ordnes i vår resepsjon.
Om du ikke har et kort som kan brukes (fleste kort med chip) så koster dette 100,-

Faktura og info kommer på e-post.
MERK: Faktura belastes IKKE ved bruk av BankID ved innmelding online.
Dette er for å verifisere din person og ikke for å betale.

4 UKER: Gullmedlem

kr.  499,-

Fra 04.12.2023 til 31.12.2023
Månedspris: kr. 0,-
kr.  499,- betales nå
kr. 499,00 for 1,00 x 'Periodekort - Trening'
Første faktura gjelder 04.12.2023 - 31.12.2023

INGEN INNMELDINGSAVGIFT!

Gjelder for: 4 uker/28 dager fra dags dato.

GULLmedlemskapet gir full tilgang til:
- TRENINGSSENTER, GRUPPETIMER, BAD, BADSTUE OG GARDEROBER.
(se punkt 9 i medlemskontrakt).

Medlemskort ordnes i vår resepsjon.
Om du ikke har et kort som kan brukes (fleste kort med chip) så koster dette 100,-

Faktura og info kommer på e-post.
MERK: Faktura belastes IKKE ved bruk av BankID ved innmelding online.
Dette er for å verifisere din person og ikke for å betale.

KLIPPEKORT: Trening x 10

kr.  950,-

Fra 04.12.2023 til 03.12.2025
Månedspris: kr. 0,-
kr.  950,- betales nå
kr. 950,00 for 10,00 x 'Klippekort - Trening'
Første faktura gjelder 04.12.2023 - 03.12.2025

KJØP KLIPPEKORT OG SLIPP INNMELDINGSGEBYR!
- Klippet tilsvarer en rabatt på over 30%!

Klippekortet gir full tilgang til:
Styrketreningsal, garderobe & gruppetimer!

Medlemskort ordnes i vår resepsjon.
- Kan også bruke eget bankkort/studentkort el.l.

Faktura fås på e-post.
MERK: Belastes IKKE automatisk ved bruk av BankID ved innmelding.
Dette er for å verifisere din person og ikke for å betale.

Ingen gebyrer eller avgifter utenom oppgitte pris!
- 100,- for adgangskort om du ikke har et bankkort/studentkort el.l. vi kan bruke.

KLIPPEKORT: Trening x 20

kr. 1 790,-

Fra 04.12.2023 til 03.12.2025
Månedspris: kr. 0,-
kr. 1 790,- betales nå
kr. 1790,00 for 20,00 x 'Klippekort - Trening'
Første faktura gjelder 04.12.2023 - 03.12.2025

KJØP KLIPPEKORT OG SLIPP INNMELDINGSGEBYR!
- Klippet tilsvarer en rabatt på 35%!

Klippekortet gir full tilgang til:
Styrketreningsal, garderobe & gruppetimer!

Medlemskort ordnes i vår resepsjon.
- Kan også bruke eget bankkort/studentkort el.l.

Faktura fåes på e-post.
MERK: Belastes IKKE automatisk ved bruk av BankID ved innmelding.
Dette er for å verifisere din person og ikke for å betale.

Ingen gebyrer eller avgifter utenom oppgitte pris!
- 100,- for adgangskort om du ikke har et bankkort/studentkort el.l. vi kan bruke.

Klippekort Bad - Ordinær x 20

kr. 1 795,-

Fra 04.12.2023 til 03.12.2026
Månedspris: kr. 0,-
kr. 1 795,- betales nå
kr. 1795,00 for 1,00 x 'Klippekort - Bad'
Første faktura gjelder 04.12.2023 - 03.12.2026

Til bad.
Klippekortet har en gyldighet på 36 mnd.
Medlemskort ordnes i vår resepsjon.
Faktura fåes på e-post.

Klippekort Bad - Ordinær x 10

kr.  995,-

Fra 04.12.2023 til 03.12.2026
Månedspris: kr. 0,-
kr.  995,- betales nå
kr. 995,00 for 1,00 x 'Klippekort - Bad'
Første faktura gjelder 04.12.2023 - 03.12.2026

Til bad.
Klippekortet har en gyldighet på 36 mnd.
Medlemskort ordnes i vår resepsjon.
Faktura fåes på e-post.

Klippekort Bad - Hon/stud x 20

kr. 1 680,-

Fra 04.12.2023 til 03.12.2026
Månedspris: kr. 0,-
kr. 1 680,- betales nå
kr. 1680,00 for 1,00 x 'Klippekort - Bad'
Første faktura gjelder 04.12.2023 - 03.12.2026

Til bad.
Klippekortet har en gyldighet på 36 mnd.
Medlemskort ordnes i vår resepsjon.
Faktura fåes på e-post.

Klippekort Bad - Hon/stud x 10

kr.  895,-

Fra 04.12.2023 til 03.12.2026
Månedspris: kr. 0,-
kr.  895,- betales nå
kr. 895,00 for 1,00 x 'Klippekort - Bad'
Første faktura gjelder 04.12.2023 - 03.12.2026

Til bad.
Klippekortet har en gyldighet på 36 mnd.
Medlemskort ordnes i vår resepsjon.
Faktura fåes på e-post.

Klippekort Bad - Barn x 20

kr. 1 365,-

Fra 04.12.2023 til 03.12.2026
Månedspris: kr. 0,-
kr. 1 365,- betales nå
kr. 1365,00 for 1,00 x 'Klippekort - Bad'
Første faktura gjelder 04.12.2023 - 03.12.2026

Til bad.
Klippekortet har en gyldighet på 36 mnd.
Medlemskort ordnes i vår resepsjon.
Faktura fåes på e-post.

Klippekort Bad - Barn x 10

kr.  735,-

Fra 04.12.2023 til 03.12.2026
Månedspris: kr. 0,-
kr.  735,- betales nå
kr. 735,00 for 1,00 x 'Klippekort - Bad'
Første faktura gjelder 04.12.2023 - 03.12.2026

Til bad.
Klippekortet har en gyldighet på 36 mnd.
Medlemskort ordnes i vår resepsjon.
Faktura fåes på e-post.

Bad voksen 12 mnd ordinær

kr. 3 990,-

Fra 04.12.2023 til 03.12.2024
Månedspris: kr. 0,-
kr. 3 990,- betales nå
kr. 3990,00 for 1,00 x 'Periodekort - Bad'
Første faktura gjelder 04.12.2023 - 03.12.2024

Gir tilgang til Gullbringbadet og badstue. Medlemskort ordnes i resepsjonen. Faktura fåes på e-post.

Bad voksen 6 mnd ordinær

kr. 2 100,-

Fra 04.12.2023 til 03.06.2024
Månedspris: kr. 0,-
kr. 2 100,- betales nå
kr. 2100,00 for 1,00 x 'Periodekort - Bad'
Første faktura gjelder 04.12.2023 - 03.06.2024

Gir tilgang til Gullbringbadet og badstue. Medlemskort ordnes i resepsjonen. Faktura fåes på e-post.

Bad voksen 12 mnd honnør

kr. 3 280,-

Fra 04.12.2023 til 03.12.2024
Månedspris: kr. 0,-
kr. 3 280,- betales nå
kr. 3280,00 for 1,00 x 'Periodekort - Bad'
Første faktura gjelder 04.12.2023 - 03.12.2024

Gir tilgang til Gullbringbadet og badstue. Medlemskort ordnes i resepsjonen. Faktura fåes på e-post.

Bad voksen 6 mnd honnør

kr. 1 790,-

Fra 04.12.2023 til 03.06.2024
Månedspris: kr. 0,-
kr. 1 790,- betales nå
kr. 1790,00 for 1,00 x 'Periodekort - Bad'
Første faktura gjelder 04.12.2023 - 03.06.2024

Gir tilgang til Gullbringbadet og badstue. Medlemskort ordnes i resepsjonen. Faktura fåes på e-post.

Bad barn 0-3 år 12 mnd

kr.  895,-

Fra 04.12.2023 til 03.12.2024
Månedspris: kr. 0,-
kr.  895,- betales nå
kr. 895,00 for 1,00 x 'Periodekort - Bad'
Første faktura gjelder 04.12.2023 - 03.12.2024

Bad barn 0-3 år 6 mnd

kr.  550,-

Fra 04.12.2023 til 03.06.2024
Månedspris: kr. 0,-
kr.  550,- betales nå
kr. 550,00 for 1,00 x 'Periodekort - Bad'
Første faktura gjelder 04.12.2023 - 03.06.2024

Bad barn 12 mnd

kr. 1 890,-

Fra 04.12.2023 til 03.12.2024
Månedspris: kr. 0,-
kr. 1 890,- betales nå
kr. 1890,00 for 1,00 x 'Periodekort - Bad'
Første faktura gjelder 04.12.2023 - 03.12.2024

Alder: 4-15 år. Gir tilgang til Gullbringbadet og badstue. Medlemskort ordnes i resepsjonen. Faktura fåes på e-post.

Bad barn 6 mnd

kr.  995,-

Fra 04.12.2023 til 03.06.2024
Månedspris: kr. 0,-
kr.  995,- betales nå
kr. 995,00 for 1,00 x 'Periodekort - Bad'
Første faktura gjelder 04.12.2023 - 03.06.2024

Alder: 4-15 år. Gir tilgang til Gullbringbadet og badstue. Medlemskort ordnes i resepsjonen. Faktura fåes på e-post.

Bad student 12 mnd

kr. 2 175,-

Fra 04.12.2023 til 03.12.2024
12 mnd bindingstid
Månedspris: kr. 0,-
kr. 2 175,- betales nå
kr. 2175,00 for 1,00 x 'Periodekort - Bad'
Første faktura gjelder 04.12.2023 - 03.12.2024

Gir tilgang til Gullbringbadet og badstue. Medlemskort ordnes i resepsjonen. Faktura fåes på e-post.

Bad student 6 mnd

kr. 1 200,-

Fra 04.12.2023 til 03.06.2024
Månedspris: kr. 0,-
kr. 1 200,- betales nå
kr. 1200,00 for 1,00 x 'Periodekort - Bad'
Første faktura gjelder 04.12.2023 - 03.06.2024

Gir tilgang til Gullbringbadet og badstue. Medlemskort ordnes i resepsjonen. Faktura fåes på e-post.

Bad u/binding ordinær, løpende kontrakt

Månedspris

kr.  405,-

Løpende kontrakt fra 04.12.2023
kr.  365,- betales nå
kr. 364,50 for 0,90 x 'Mnd. fakturering - Bad'
Første faktura gjelder 04.12.2023 - 31.12.2023

Tilgang til Gullbringbadet og badstue. Medlemskort ordnes i resepsjonen. 1. faktura fåes på e-post. Kontakten løper til den sies opp skriftlig.

Bad u/binding, honnør/student, løpende kontrakt.

Månedspris

kr.  325,-

Løpende kontrakt fra 04.12.2023
kr.  293,- betales nå
kr. 292,50 for 0,90 x 'Mnd. fakturering - Bad'
Første faktura gjelder 04.12.2023 - 31.12.2023

Tilgang til Gullbringbadet og badstue. Medlemskort ordnes i resepsjonen. 1. faktura fåes på e-post. Kontakten løper til den sies opp skriftlig.

Ditt mobilnummer

Vi deler ikke mobilnummeret uten ditt samtykke.

Dine opplysninger

Vennligst sjekk om opplysningene vi har om deg er riktige.


Ditt mobilnummer er allerede registrert

Ditt mobilnummer er allerede registrert hos oss, logg inn for å fortsette ditt kjøp av nytt medlemskap.

Logg inn

Glemt brukernavn eller passord, trykk her

Eller skrev du kanskje inn feil mobilnummer?

Prøv på nytt