HAVHESTEN FLORA KOMMUNE KF
Standardavdeling
Mandag 13.05.2019
19.00
Spinning, Svein
Svein Bjørkedal
Tirsdag 14.05.2019
19.00
Spinning Linda
Linda Frøyen
Onsdag 15.05.2019
19.00
Spinning, Inger Lise
Inger-Lise Refvik
Lørdag 18.05.2019
10.00
Spinning Inger Lise
Inger-Lise Refvik